• Kapancızade Hamit Bey

  ‘-“Kazım Karabekir Paşa Komünizm Propagandası yapıyordu.”
  -Mecliste Bolşevik vekiller.
  -Mustafa Suphi Olayı.
  -Karakol Cemiyeti ve Mustafa Kemal.
  -Ali Galip Olayı. Topal Osman Olayı.
  -Karadeniz’de öldürülen mebuslar.
  -“Para ile satılan memuriyetler.”
  -“Makedonya’daki çeteler Bulgar, Yunan ve Sırp subaylar tarafından eğitiliyorlardı.”
  -Makedonya’daki görevli memurların kötü yönetimi ve zulümleri sonucunda halkın isyanı.
  -Enver Paşa ile birlikte dağlarda inkılap hazırlığı.
  -“Meşrutiyet İnkılabı isim değişikliğinden öte bir şey değildi”.
  -Derviş Vahdeti’nin isyanına zemin hazırlayan nedenler.
  -Balkan Harbi yılları.
  -Şark Meselesi ve Ruslar.
  -Diyarbakır’da hayvanlarla mübadele edilen insanlar.
  -Kendini Bonapart gibi gören Enver Paşa’nın birbirini tutmayan emirleri.
  -Suriye bölgesinde suçsuz yere asılan insanlar.
  -Cemal Paşa tarafından kayrılan hırsız memurlar.
  -Balkan muhacirlerinin perişan halleri.
  -Muhacirlerin kötü durumlarından istifade etmeye çalışan idareciler.
  -Doğuda Ermeni olayları.
  -Mütareke dönemi ve İşgalcilere karşı duyarsız davranışlar.