Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin

Atatürk’ün ağzından birçok hatıralar anlatılmaktadır. Kendisinin kaleminden çıkan tek hakiki vesiha “Nutuk” tek hakiki hatıralar da 1926’da Hakimiyet-i Milliye gazetesinde neşredilmek üzere bana anlattıklarıdır.
İşte bu ciltte bunları bulacaksınız.
Sultan Hamit zamanı yetişen kafalı ve heyecanlı subayların çoğu gibi, Atatürk de askerlik kadar politika ile uğraştı. Genç Erkan-ı Harp zabiti iken (Kurmay subay) Şam’a sürülmüştür ve oradan Selanik’e gelerek 1908 ihtilalinin hazırlayıcıları arasında, daha sonra, İttihat ve Terakki Partisi’nin ilk faaliyetleri içinde bulunmuştur.

Mustafa Kemal’in harp politikası hakkındaki tenkitlerini, Gerek Türk, gerek Alman kumandanları ile münakaşalarını, Kendi anlatımından ve dönemin en yakın tanıklarından olan Falih Rıfkı Atay’ın kaleminden bir solukta okuyacak ve;

– Atatürk’ün Vahdettin hakkındaki düşünceleri nelerdir?
– Vahdettin Atatürk’ü Samsun’a neden gönderdi?
– İstiklal savaşına gidilen yolda karşılaşılan güçlükler neydi?
– Yakın tarihimizin en tartışılan ikilisi olan Atatürk ve Vahdettin, birlikte yaptıkları Almanya yolculuğunda neler konuştu ve yaşadı?
– Milli Mücadele fikri nasıl doğdu?
– Atatürk nasıl bir kişiliğe sahipti?
– Vahdettin ve Atatürk arasında yapılan son görüşmede neler konuşuldu?

Sorularına bu kitapta cevap bulacaksınız !

Yazar

Yayınevi

Yayın Dili

Basım Yılı

2000

Sayfa sayisi

136

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir