Türkçü Devlet Adamı Mahmut Esat Bozkurt

Vatanını savunmak için kariyerini bırakıp İsviçre’den Türkiye’ye gelen ve çete (müfreze) oluşturarak Millî Mücadele’ye katılan bir bağımsızlık savaşçısı! İktisat Bakanı olup iktisat ve tarım alanında ilklere imza atan bir halkçı! Adliye Bakanı olup Atatürk’ün onay ve görüşleriyle Türkiye’yi çağdaşlaştıran, medenî milletler arasına sokan bir çağdaş hukukçu!

Kapitülasyonların kaldırılmış olmasına rağmen Fransa’nın küstahlığıyla Lahey Adalet Divanı’nda millî dava haline gelen Lotus-Bozkurt Davası’ nı kazanan bir avukat! Sırf serbestçe yazmak için bir daha bakanlık istemeyip kalemiyle savaş veren bir yazar!

Ve tabiî ki bütün bunları yaparken Türkçülük fikriyle hareket edip milleti için yanıp tutuşan bir milliyetçi! Lâik, halkçı, cumhuriyetçi, devletçi, inkılapçı bir Türkçü! Türkçü pratiğin ifadesi! Türkçü esaslar üzerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkçü bakanı! Devlet uygulamasında örnek alınması gereken bir Türkçü devlet adamı! Mahmut Esat Bozkurt!

Vatanını savunmak için kariyerini bırakıp İsviçre’den Türkiye`ye gelen ve çete (müfreze) oluşturarak Millî Mücadele’ye katılan bir bağımsızlık savaşçısı! İktisat Bakanı olup iktisat ve tarım alanında ilklere imza atan bir halkçı! Adliye Bakanı olup Atatürk`ün onay ve görüşleriyle Türkiye’yi çağdaşlaştıran, medenî milletler arasına sokan bir çağdaş hukukçu!

Kapitülasyonların kaldırılmış olmasına rağmen Fransa’nın küstahlığıyla Lahey Adalet Divanı’nda millî dava haline gelen Lotus-Bozkurt Davası’ nı kazanan bir avukat! Sırf serbestçe yazmak için bir daha bakanlık istemeyip kalemiyle savaş veren bir yazar!

Ve tabiî ki bütün bunları yaparken Türkçülük fikriyle hareket edip milleti için yanıp tutuşan bir milliyetçi! Lâik, halkçı, cumhuriyetçi, devletçi, inkılapçı bir Türkçü! Türkçü pratiğin ifadesi! Türkçü esaslar üzerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkçü bakanı! Devlet uygulamasında örnek alınması gereken bir Türkçü devlet adamı! Mahmut Esat Bozkurt!

“Hukuk Devrimini yapmış olması mı? Bozkurt-Lotus Davası’ndaki başarısı mı? İzmir İktisat Kongresini toplaması mı? Sert köşe yazıları mı? Atatürk’le beraber çalışması mı? Taşkın Türkçülüğü mü? Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisine karşı çıkması mı? İlk İnkılap Tarihi derslerini verenlerden biri olması mı? Kapitülasyonların tek taraflı kaldırılmasının uluslararası hukuka aykırı olmadığını ispatlayan doktora tezi mi? Ömrü boyunca aktif olarak siyasetin ve Türkçülüğün içinde yer alması mı? Aydın havalisinde Kuva-yı Milliye’yi örgütleyerek savaşması mı?

Bunların hepsi, Mahmut Esat’ı önemli kılmaktadır. Çünkü Mahmut Esat’ta Türk, Türklük ve Türkçülük; bir hareket noktasıdır, bir varıştır, bir amaçtır, bir hedeftir, bir aşktır… Tabi, buna Mustafa Kemal Atatürk’ü de dâhil etmek gerekir. Unutmayalım ki Atatürk’ ü tam anlayabilmek için yalnızca dönemine değil dünyaya da Atatürk’ün bileşenlerine de iyi bakmak gerekir. İşte, bu bileşenlerin en başında gelenlerden biri de Mahmut Esat’tır.” 1

Yazar

Yayınevi

Basım Yılı

2020

Yayın Dili

Sayfa sayisi

342

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Türkçü Devlet Adamı Mahmut Esat Bozkurt”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir