10 sonucun tümü gösteriliyor

 • Atatürk etkisi

  Türkiye tarihinin son 400 yılında, Türk milletinin hayatında “Atatürk Etkisi” kadar derin izler bırakan, “Atatürk Etkisi” kadar “kurtarıcı” bir “etki” daha yoktur:

  Ne II. Abdülhamit ne Enver Paşa ne Adnan Menderes ne de başka biri Türk milletinin hayatında “Atatürk Etkisi”yle kıyaslanabilecek kadar güçlü bir etki yaratabilmiştir.

  Atatürk’ten sonraki 65-70 yıllık karşıdevrime rağmen Türkiye Cumhuriyeti’ni bugün hala dimdik ayakta tutan şey “Atatürk Etkisi”dir.

 • Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın Tarih Tezleri’ne El-Cevap

  EL-Cevap’ta 1950’den 2013’e Cumhuriyet tarihinin neden, nasıl ve kimlerce çarpıtıldığı gözler önüne serilmiş ve Cumhuriyet tarihiyle ilgili en çok merak edilen konulara belgelerle açıklık getirilmiştir.

 • Çankaya

  Kurduğu Cumhuriyet’le adını tarihin şanlı sayfalarına yazdıran, Türk’ün ne olduğunu dünyaya gösteren, olağanüstü şartlarda ortaya çıkmış sıra dışı bir liderdi Atatürk. O işgal edilmemiş yeri, zaptedilmemiş toprağı kalmayan bir milletin küllerinden doğmasına önderlik etti.

  Büyük başarılara imza atmış Atatürk hakkında birçok kitap ve makale yazıldı. Atatürk hakkındaki her şey etraflıca tartışıldı., hala tartışılıyor. Bu yazılanların birçoğu ancak Atatürk öldükten sonra yazıldığı için, onu tanıyanların ilk elden verdiği bilginin kıymet-i harbiyesi daha önemlidir.

 • İngiliz Basınında Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Paşa

  1919-1922 yıllarında Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Paşa ile ilgili İngiliz basınında çıkmış haberlerin incelendiği bu çalışma; konusu itibarıyla yapılmış ilk kapsamlı araştırma olmasının yanında Türk milletinin varoluş mücadelesine ayrı bir pencereden bakma gayreti taşıyor. Sadece birkaç köşe yazarının değil, dönemin önemli siyasi ve askerî isimlerinin açıklamalarının bulunacağı çalışmada, son derece çarpıcı başlıklar ve bilgiler, okurların ilgisini bekliyor.

 • Kapancızade Hamit Bey

  ‘-“Kazım Karabekir Paşa Komünizm Propagandası yapıyordu.”
  -Mecliste Bolşevik vekiller.
  -Mustafa Suphi Olayı.
  -Karakol Cemiyeti ve Mustafa Kemal.
  -Ali Galip Olayı. Topal Osman Olayı.
  -Karadeniz’de öldürülen mebuslar.
  -“Para ile satılan memuriyetler.”
  -“Makedonya’daki çeteler Bulgar, Yunan ve Sırp subaylar tarafından eğitiliyorlardı.”
  -Makedonya’daki görevli memurların kötü yönetimi ve zulümleri sonucunda halkın isyanı.
  -Enver Paşa ile birlikte dağlarda inkılap hazırlığı.
  -“Meşrutiyet İnkılabı isim değişikliğinden öte bir şey değildi”.
  -Derviş Vahdeti’nin isyanına zemin hazırlayan nedenler.
  -Balkan Harbi yılları.
  -Şark Meselesi ve Ruslar.
  -Diyarbakır’da hayvanlarla mübadele edilen insanlar.
  -Kendini Bonapart gibi gören Enver Paşa’nın birbirini tutmayan emirleri.
  -Suriye bölgesinde suçsuz yere asılan insanlar.
  -Cemal Paşa tarafından kayrılan hırsız memurlar.
  -Balkan muhacirlerinin perişan halleri.
  -Muhacirlerin kötü durumlarından istifade etmeye çalışan idareciler.
  -Doğuda Ermeni olayları.
  -Mütareke dönemi ve İşgalcilere karşı duyarsız davranışlar.

 • Mustafa Kemal’in Muhafız Komutanı Giresunlu Osman Ağa

  Giresunlu Osman Ağa Millî Mücadele’ye katılan ilk Kuva-yı Milliye liderlerindendir. Yurdun işgal altında olmasına sessiz kalındığı için belli bölgelerde çeteler kurulmuştur. Osman Ağa da kurduğu çetesiyle Karadeniz’de etkili olmuştur. Karadeniz’deki Rumlar üzerinde yoğun bir baskı uygulamıştır. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldiğinde ilk görüştüğü kişilerden biri de Osman Ağa’dır.

 • Mustafa Kemal’in Muhafızı Topal Osman

  Yıllardır Cumhuriyet tarihi ve Atatürk konusundaki yalanlara, yanlışlara, yutturmacalara, çarpıtmalara yanıt vermeye çalışan bir tarihçi olarak şunu söyleyebilirim ki, genç araştırmacı Ümit Doğan, elinizdeki kitabında Cumhuriyet tarihinin istismara en açık, birbirine bağlı iki olayını, (Ali Şükrü Bey cinayeti ve Topal Osman’ın öldürülmesi) adeta bir “tarih dedektifi” gibi delillerle, belgelerle, bilgilerle, başarılı analizlerle aydınlatmıştır. Böylece Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının en büyük kozlarından birini ellerinden almıştır. Tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.
  -Sinan Meydan-

  Ümit Doğan’ın bu kitabı İstiklal Harbi dönemine ve Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasına karşı en haksız ve insafsız saldırıların yapıldığı bir dönemde genç bir bilim adamının tarihimizin bu dönemi ile ilgili çok önemli bir şahsiyeti olayların örgüsü içinde nasıl anlatabileceğini gösteriyor. Ümit Doğan’ın bütün genç araştırmacılara örnek olabilecek bir çalışma disiplinin ürünü olan bu çalışmasını okuyucuya takdim etmekten gurur duyuyorum.
  -Prof. Dr. Ümit Özdağ-
  (Tanıtım Bülteninden)

 • Zeytindağı

  Zeytindağı, insanın kanını donduran tarihi bir süreci, “bir imparatorluğun çöküşünü” o zamana göre en duru Türkçe ile karşımıza getiriyor. Kitapta Mehmetçiğin Yemen’de, Aden’de, Kanal’da, Gazze’de, Arap Çölleri’nde nasıl kırıldığını, yenilgiden sonra bir vagon dolusu “mecidiye altınını” bile nasıl bıraktığımızı hayretler içerisinde okuyacaksınız.

  Cemal Paşa’nın emir subayı olarak, o günlerde en yakınında olan Falih Rıfkı, Zeytindağı kitabıyla tarihimize bir ibret belgesi bırakırken, her biri bir destan olabilecek, askerlerin günlükleri ve adeta kumar masasında kaybedilen Ahmetlerin, Mehmetlerin hikâyeleri tüylerinizi ürpertecek.