Başımıza Gelenler

93 Harbinde Anadolu Cephesi – Ruslarla Savaş

Başımıza Gelenler, 1877-78 Rus Harbi’nin, olayların içinde yer alan bir ilim ve fikir adamının kaleminden, birinci elden hikâyesi. Savaşın resmî tarihlere geçmesi mümkün olmayan perde arkası, oluşma sebepleri, harp sahasındaki her kavim ve dinden insanın ve sivil halkın ruh halleri, inanç, duygu ve düşünceleri, hep beraber çekilen maddî ve beşerî güçlükler… Ayrıca yazarın eski ve yeni siyasi-sosyal şartların mâhiyetine, gelenek görenek ve eğitim sisteminin bunlar üzerindeki etkisine ilişkin tespitleri..

 

Başımıza Gelenler adını taşıyan bu eser, yazan tarafından bizzat yaşanmış, büyük ve milli bir felaketin, “93 Harbi” diye bilinen 1877-78 Rus Harbi’nin birinci elden ve birçok bakımdan hikayesidir. Bir ilim ve fikir adamı olan yazar, kitabına, savaşın yalnız görünen sahnelerini kaydetmekle kalmamış; bundan çok daha önemli olarak, olayların, resmi tarihlere geçmesi mümkün olmayan perde arkasını, oluşma sebeplerini, subayların, erlerin, gönüllülerin ve harp sahasındaki müslim gayrimüslüm, dost düşman, her kavim kabileden muhtelif sivil halkın ruh hallerini, inançlarını, duygu ve düşüncelerini, hep beraber çekilen maddi ve beşeri güçlükleri; geçirilen buhranlı ve değişken ruhi durumları; kahramanlıkla korkaklık, cesaretle bozgun arasında gidip gelen insani duyguları, buna sebep olan eski ve yeni siyasi ve sosyal şartların mahiyetini, gelenek görenek ve eğitim sisteminin bu hallere olan tesirlerini tesbit etmeye çalışmış; bu yolda çok isabetli teşhis ve tahlillerde bulunmuştur.

Yazar

Yayınevi

Yayın Dili

Basım Yılı

2016

Sayfa sayisi

758

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Başımıza Gelenler”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir